SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/004 | 6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKalmár IntézményegységKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Kedves látogatók!

TörténetTörténet

Corvin

A hódmezővásárhelyi kereskedőképzés több mint 130 éves múltra tekint vissza. Az 1880-as évektől kezdve iskolánk elődje többször is költözni kényszerült, viszont az országban először valósította meg a szakma szerinti oktatást az áruismeret terén. A legtöbben fűszer-, illetve textilkereskedőnek tanultak, de könyv-, papír-, termény-, vas- és fakereskedők is kerültek ki az intézmény falai közül.

A háborús évek iskolánkat sem kímélték, hosszabb-rövidebb ideig szünetelt is az oktatás, majd 1954-től már folyamatosan működött a Deák Ferenc, a Szent Antal, illetve a Sztálin utcán.

Az 1956-57-es tanévben iratkozhattak be elsőként szakács és felszolgáló tanulók, akik az érettségi bizonyítvány mellett szakmunkás bizonyítványt is kaptak.

1974 – 2012-ig a Vendéglátóipari Szakközépiskolának az a kertvárosi épület adott otthont, amelyben ma a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola működik. 2012-ben a Corvin Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, mai nevén Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola esztétikus környezetben, modern épületben, a belváros szívében kapott helyet, és oktatja magas szakmai színvonalon a jövő pincéreit, szakácsait, cukrászait, vendéglátóipari, kereskedelmi és turisztikai szakembereit.

Kalmár

Hódmezővásárhelyen az iparoktatás 300 éves történetében az iskolarendszerű oktatás 1883-ban kezdődött az I. Sz. Ipartanoda megnyitásával. A II. világháború után Állami Ipartanonc Iskola, Állami Iparitanuló Iskola, 1952 szeptemberétől 602. sz. Iparitanuló Iskola lett a szakképző iskola neve. Az 1957-58-as tanévben 58 szakma oktatását biztosította. Az iskolába beiratkozott tanulók létszáma 1967 és 1970 között évenként meghaladta az 1200 főt. Az oktatás már 1961-től 6 telephelyen folyt reggel 07.00 órától este 20.00 óráig.

A jelenlegi iskolaépület használatba vételére az 1972. év folyamán került sor. Az épületegyüttes teljes körűen 1980-ra készült el (15, tanterem, 2 előadó, 9 szertár, igazgatásai, szociális helységek, kollégium, konyha, étterem, tornaterem, tanműhelyek).

1987-évben az iskola elnevezése 602. sz. Magyar Vietnami Barátság Ipari Szakmunkásképző Intézetre változott, ezt a nevet 1990-ig viselte. A tanulólétszám ebben az időszakban is meghaladta az 1000 főt, és jelenleg is évente 950-1000 között mozog. Az 1980-as év végére készült az iskola bővítésére tanulmányterv, de maga a bővítés nem valósult meg.

Az 1990-es években, a rendszerváltást követően a korábbi nagyipari képzőhelyek tanműhelyei megszűntek, vagy csökkentették a tanulólétszámot, így a gyakorlati képzés feladatait az iskolával kötött együttműködési megállapodás, később tanulószerződések alapján magánvállalkozók, gyakorlati képző KFT-k, BT-k vállalták fel. Jelenleg az iskolában csak bizonyos szakmák (autószerelő, gépjármű-villamosági szerelő) esetében folyik kiegészítő gyakorlati képzés. Tanulóink jelenleg 65 különböző gyakorlati képzőhelyen sajátíthatják el az adott OKJ-s képesítés szakmai fogásait. 1996-ban az iskolai tanműhely is különvált és Ipari szakképző Kft néven önálló vállalkozásként végzi a gyakorlati oktatást.

A gyakorlati oktatás felügyelete a Kamarák hatáskörébe került, az oktatóhelyek ellenőrzését a kamara és az iskola közösen végzi.

1997 szept. 1-től a Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Közgyűlése határozata alapján a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium Ipari Szakmunkásképző és Kollégium Intézményegységeként működött. 1998-tól a Közoktatási törvény előírásainak megfelelően szétválasztódtak a szakképző évfolyamok, és a szakképzést előkészítő általánosan művelő (9-10,. és 9-12,.) évfolyamok. A közgyűlés 2001-el megszüntette a kollégiumi ellátást, és az intézményegységet telephellyé nyilvánította. Városi szintű középiskolai kollégiumot hoztak létre a „Cseresnyés Kollégiumot”, itt tudják fogadni a város bármely középiskolájában tanuló diákját.

2003 06 12-én a közgyűlési határozat visszaadta az iskola önállóságát, és az intézmény felvette a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevet.

A szakképzésben jelentkező kihívások hatására, a fenntartó döntése alapján 2008 július 1-től megalakult a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény.

Kalmár Zsigmond (1860 Hegyközújlak-1941 Hódmezővásárhely) az asztalos mesterséget Békéscsabán tanulta, majd több városban dolgozott, tökéletesítette tudását. Találmányát, a Kalmár-féle gabonarostát 1888-ban Nagyváradon dolgozta ki és szabadalmaztatta. 1899-ben jött Hódmezővásárhelyre, itt alapította meg rosta gyárát. Üzemét felvirágoztatva száz embernek adott munkát, megélhetést. Termékei egész Kelet-Európában ismerté váltak, sok még ma is működik a 60 000 legyártott rostából. A város köztiszteletben álló, népszerű személyisége volt. Gyakran, és sokat áldozott a város közösségi, kulturális céljaira. A lehetséges felmerült több névadó közül, az iskola tantestületének, valamint a közgyűlés többségének támogatásával lett iskolánk névadója.

Jelenleg iskolánkban 38 osztályban, 984 tanuló tanul. A 9-12 szakközépiskolai osztályainkban, elsősorban érettségihez kötött szakmát tanulni akarók jelentkeznek, a négy év alatt idegen nyelv, számítástechnikai ismeretek mellett pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő képzésben részesülnek, természetesen az érettségi után a szakmatanulás mellett megvan a felsőfokú továbbtanulás választási lehetősége is.

A 9-10-dik általánosan művelő évfolyamainkon is, szintén az idegen nyelv, a számítástechnikai ismeretek mellett, pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő oktatás folyik.

Szakképző évfolyamainkon jelenleg 25 szakmát oktatunk. A rövid képzési idő miatt is sokan tanulnak második szakmát, vagy van aki szakmai vizsga után gondolja meg magát, hogy érettségit szeretne szerezni. Így iskolánk nappali tagozatán nagy az életkori eltérés, a 15-évestől a 22 évesig. A tanulók többsége Hódmezővásárhely és környékéből, vonzáskörzetéből kerül ki, 80%-uk a szakmatanulás szándékával, ill. a kiválasztott szakma iránti érdeklődés miatt választja iskolánkat, 20%-uk eredetileg más elképzelésekkel rendelkezett, de gyenge tanulmányi eredményeik miatt ezek nem valósultak meg. A végzett tanulók többsége kb. 80% nem bánta meg, hogy iskolánkat választotta, elégedett választott szakmájával, biztosítva látja általa a megélhetési lehetőségét, boldogulását az életben.

Felnőtt képzésünkben esti tagozaton lehet érettségit szerezni, kitartó, négyéves tanulással. Sokan gondolják, hogy magasabb képzettséget szereznek, vagy a munkahelyen elvárják az idegen nyelvtudást, számítógépes ismereteket, az érettségit ezért iskolánk az iskolarendszeren kívüli képzéssel, átképzéssel is, nyitott a változó világunk elvárásaihoz, az „élethosszig tartó” tanulás elősegítéséhez.

 

Partnereink

SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1.

Telefon: +36-62-242-011

E-mail: corvin@hiszk.hu

OM azonosító: 203039/004

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002477; E/2020/000182


2024Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola