A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 453,91 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert a szakképzésben tanulók, végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és
az alapkészségek fejlesztésének támogatására.
A projekt 2017. december 15-én kezdődött, és 30 hónapon keresztül valósulnak meg fejlesztések,
amelyek hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás visszaszorításához.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázati program a Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrumhoz tartozó minden tagintézményt érint.
A projekt részét képező intézményi és centrum szintű helyzetfelméréssel, majd annak eredményeire
alapozott cselekvési és intézkedési tervvel meghatároztuk a fejlesztési irányvonalakat, amelyek
átfogóan járulnak hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.
Az európai uniós támogatás segítségével pedagógus és vezetői továbbképzések, eszköz- és
infrastruktúrafejlesztések, intézményfejlesztési tevékenységek, tanulói készségek és képességek
fejlesztése, tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, tehetséggondozó programok valósulnak
meg.
A 30 hónapos pályázati program eredményeként azt várjuk, hogy
– csökken a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnésének száma,
– javulnak a célzott tanulócsoportos fejlesztésben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei,
– a pedagógusok közvetlenül vagy közvetve új tananyagok és oktatási módszerek birtokába jutnak.
A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik modernebb oktatási és intézményi környezetet
létrehozni.
Tevékenységek – eredmények
Egyéni mentorálás – 10 mentor 34 diák számára tartott fejlesztő foglalkozásokat.
Kompetenciafejlesztés – A 2018-as országos kompetenciamérésen iskolánk 5. helyezért ért el a
legjobban teljesítő szakközépiskolák között szövegértésben a hozzáadott érték alapján.
Szakkörök, tehetséggondozás – 5 szakkör működtetése
– Hungarikum főzőszakkör: A szakács szakmát tanulók tehetségének kibontakozásához járult hozzá.
Nad Filip, szakács tanuló 2020-as SZKTV-n 7. helyezés.
– Könyvsoroló szakkör: A fiatalok körében népszerű könyveket olvastak, és saját
olvasmányélményeiket adták elő PPT-ben.
– Mesék, mondák németül: A szakkör a résztvevők idegen nyelvi tudását és kompetenciáit,
motivációját fejlesztette.
– Protokoll a hétköznapokban: A turisztikás tanulók közül 3 csapat vett részt az Országos Online
Középiskolai Illemtani csapatversenyen, ahol 9. 12. és 16. helyezést értek el.
– Tiéd a pálya – Kreatív, kézműves szakkör: Az SNI-BTMN-es és hátrányos helyzetű tanulóknak adott
sikerélményeket. Az Örökös ökoiskola programhoz kapcsolódóva több alkalommal újra hasznosítható
alapanyagokból dolgoztunk.
Pályaorientáció és életpálya-építés programjai és eredményei
– Iskolanap: Szakmai bemutatók, főzőverseny szervezése.
– Volt Corvinos, szakmájukban sikeres diákjaink beszámolói életútjukról, saját vállalkozásukról.
– Pályaorientációs nap: előadások, üzemlátogatások, más szakmák meg ismerése.
– Látogatás az Időspirál Élményközpontban: interaktív természettudományi foglalkozások a 9-10.-es
osztályoknak – természettudományok élményszerű tanulása
– Szakmai versenyek: A Grillázs és Mézeskalács Majálison Bodzsár Fanni, Orbán Fanni arany- és
ezüstérmet, különdíjat kapott. Az Illéssy Gasztro Kupán Kovács Amanda, eladó, Fábián Viktória,
Szántó Katica, kereskedő, Igaz János, Nad Filip, szakács, Horváth Viktória és Sajtos Alexander,
cukrász arany-, ezüst-, illetve bronzérmet nyert.
– „Zöld Vendéglő”: Ökoiskolai programok, versenyek
Együttműködések
– Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a végzős osztályok kaptak információkat a pályakezdő
munkavállalásról.
– Iskolaorvos, védőnő 4-4 foglalkozásból álló stresszkezelő foglalkozásai 9-10.-ben.
– Szociális segítő, rendőri órák: agressziókezelés és bűnmegelőzés.
– H-Faktor zenei tehetségkutató verseny a tehetséges tanulóknak
– Nyílt napok, Próbáld ki magad! az általános iskolások számára.
– Kiskukták tábora – 2020 júniusában jó hangulatban telt el.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a tudástranszfer programsorozata keretén belül tájékoztatót tartott 2019 november 25-én a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában „Stressz-oldó módszerek az iskolákban” címmel.

A prezentáció, a külföldön már nagy sikernek örvendő, de még Magyarországon újdonságnak számító Access Bars® relaxáló fejkezelés jótékony hatásait mutatta be.

Dr. Szilágyi Mária ifjúsági főorvos ismertette, hogy mit is takar az Acces Bars kifejezés, valamint annak mindenféle jótékony hatásait a gyerekekre nézve, mint például azt, hogy miként is serkenti az agyi működést és milyen módon könnyíti meg a tanulást, a tanult információk megőrzését. A kezeléseknek köszönhetően a diákok iskolai eredményei jelentős javulásnak indulnak, és segítik a koncentráló képességek javulását is.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum ezeknek a tájékoztatóknak köszönhetően szeretné bemutatni, hogy nyitott az új módszerek kipróbálásban, annak érdekében, hogy segítse az iskoláiban tanuló növendékek még hatékonyabb helytállását.

Acces-Bars-Fotódokumentáció

Acces-Bars-Meghívó

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content