Diákpályázatok és versenyek

Jelenlegi hely

Címlap » Aktuális

Rotary Club Hódmezővásárhely Ösztöndíj pályázat /2018-2019 tanév/

NTP

Kedves Diákok!

Az idei tanévben is sikeresen pályáztunk a Nemzeti Tehetségprogramban való részvételre, így ismét lehetőségetek lesz kipróbálni magatokat. A pályázat feladatai a júniusban Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő ifjúsági úszó EB programjainak szervezése:

1.      

Egy gálavacsora menüsorának összeállítása, hozzákapcsolódó menükártya szerkesztése, az ételek elkészítése.

2.      

Hódmezővásárhely turisztikai prospektus összeállítása magyar és idegen nyelven, munzzee kódok segítségével egy 21. századi idegenvezetés összeállítása városunkban.

Az elkészült-összeállított anyagokat az áprilisban megrendezésre kerülő iskolanapon be is kell mutatni diáktársaitoknak, valamint az iskolánkba meghívott vendéglátós és turisztikai szakembereknek. A pályázatban való részvételhez europass önéletrajzot kell benyújtanotok:

·      

e-mailben elküldeni a csalaneedit@hiszk.hu e-mail címre

·      

moodle felületre feltölteni

 

Határidő: 2015. december 16. szerda éjfélig

Önéletrajz Sablon:

http://www.corvin.hiszk.hu/sites/default/files/%C3%96n%C3%A9letrajz%20sa...

ALFÖLDVÍZ Zrt-Víz világnapja-pályázat

Himnusz mozgókép pályázat

Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny

A VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015-ÖS TANÉVRE 

A verseny címe: Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny 

A verseny meghirdetője: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Földművelésügyi Minisztérium 

A verseny célja: A természettudományok, elsősorban a kémia, a biokémia, a biológia, a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás népszerűsítése. A Nobel-díjas magyar tudósok életének és munkásságának megismerése. 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9-10. évfolyam  11-12. évfolyam A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák) 

A verseny időpontja: 2015. április 1. 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre 3 fős, vegyes korosztályú 9-10. évfolyamos, valamint 11-12. évfolyamos diákokból álló csapatok nevezhetnek (egy iskolából korcsoportonként maximum 2 csapat).

 

A nevezés feltétele:

 Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet, kutatást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

 A benyújtandó dolgozatok terjedelme 5 oldal (Word, 12-es betű-méret, 1.5-es sorköz) + mellékletek.

 A pályaműveket 1 példányban nyomtatott formában és 1 példányban elektronikus formában (CD-n, PDF formátumban elmentve, a fájl tartalmazza a fedőlapot, dolgozatot és a mellékleteket is) kérjük eljuttatni a rendező iskolához.

 Az esszét tartalmazó borítékra rá kell írni: „Természettudományi verseny” A nevezés határideje: 2015. február 9. (postabélyegző kelte) 

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 A határidőn túl benyújtott pályamű.

 Meg nem engedett eszközök használata.

 A felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

 A verseny helyszínének elhagyása. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Ajánlott irodalom:

 Középiskolában használt tankönyvek és feladatgyűjtemények (kémia, biológia)

 Dr. Rózsahegyi Márta - Dr. Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek - kísérletgyűjtemény 8-12. évfolyam, Mozaik Kiadó

 Csókási Andrásné Czegléd Anna - Jámbor Gyuláné - Horváth Andrásné Szabó Emőke - Kissné Gera Ágnes: BioLogika - Fogalomgyűjtemény és összefoglaló táblázat 7- 10.évfolyam, Mozaik Kiadó

 Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához, Tankönyvkiadó

 Magyar Tudomány 2004/11 1277. o.

 A magyar Nobel-díjasok - http://mek.oszk.hu/02000/02056/html (2014.10.20.)

www.matud.iif.hu/04nov/12.html (2014.10.20.)

www.mta.hu/index.php (2014.10.20.)

www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/20050419afeherjek.html (2014.10.20.) 

A nevezés módja, határideje: 

A csapatoknak 2015. január 12-ig ki kell tölteni az iskolánk honlapján található jelentkezési lapot, és elektronikusan el kell küldeni címünkre. A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában és egy példányban elektronikus adathordozón kérjük eljuttatni a rendező iskolához. Az esszét tartalmazó borítékra rá kell írni: „Természettudományi verseny” Csapatoknak meg kell adni az iskolájuk pontos nevét és címét, elérhetőségüket, a csapat névsorát, évfolyamát, a felkészítő tanár nevét és elérhetőségét. A dolgozat beadásának határideje: 2015. február 9. (postabélyegző kelte) A nevezési cím: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag Szentannai Sámuel utca 18. E-mail cím: sztannai@externet.hu A szóbeli fordulóra behívott csapatok számára szállást tudunk biztosítani. 

A verseny két részből áll: I. RÉSZ Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet, kutatást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik. A határidőn túl benyújtott pályaműveket nem áll módunkban elfogadni, azok kizárásra kerülnek. 

II. RÉSZ A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A bírálók által megfelelőnek minősített munkák alkotóit szóbeli fordulóra hívjuk, melynek időpontja: 2015. április 1. A szóbeli forduló menete: I. rész: a nevezéskor beadott esszé ismertetése: 9-10. évfolyam: 5-7 percben, 11-12. évfolyam: 7-10 percben. II. rész: írásbeli feladatsor megoldása III. rész: laboratóriumi gyakorlat 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A beküldött pályamunkákat egységes szempontrendszer alapján független zsűri bírálja, és minőségük szerint pontozza. A bírálat célja a megfelelő minőségű munkák kiválogatása, ez alapján történik a csapatok meghívása a szóbeli fordulóra. A csapatok szerzett pontjai a végső értékelésbe beszámítanak. A továbbjutó csapatokat iskolánk honlapján 2015. március 9-ig feltüntetjük. A döntőn való részvételi szándékról visszaigazolást kérünk. 

Az eredmények közzétételének módja: A verseny napján az ünnepélyes díjátadás keretében, a rendezőiskola honlapján (http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu/versenyek/), valamint a helyi újságban és televízióban. 

 

Díjazás:

 A zsűri mindkét korcsoportban az I-III. helyezett csapatok diákjait és felkészítő tanárukat tárgyjutalommal és oklevéllel díjazza.

 Az egyes részfeladatokat legjobban teljesítő, de helyezést el nem érő csapatok különdíjban részesülnek.

 A versenyen részt vevő diákok és felkészítő tanáraik konferenciacsomagot és emléklapot kapnak. 

A rendező iskola: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. Tel.: 59/312744 Fax: 59/312451 E-mail: sztannai@externet.hu 

Szervezők:

Egyedné Szűcs Judit  Tel.:06-30/7395074 E-mail: eszj@freemail.hu

Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna Tel.:06-30/9500010 E-mail: pleso67@freemail.hu

Gyökeresné Tóth Mária Tel.:06-30/2253727 E-mail: gynetmarika@gmail.com

Juhász István Tel.:06-30/6005280 E-mail: ijuhasz952@gmail.com 

 

 

Jelentkezési lap

Stockholm Ifjúsági Víz Díj

Megesszük a chipset, megnyerjük a kertet!

Kedves Diákok!

Iskolánk csatlakozott egy snackes csomagolásokat gyűjtő kampányhoz. Ne dobjátok ki a chipsek, ropik, mogyorók és egyéb magvak csomagolását, hanem gyűjtsétek össze és adjátok le! Értékes pontokat lehet kapni érte a Zöld vendéglőben!

Leadási időpontok:

December 16.

Január 16.

Február 16.

Március 16.

Tolkien Dalpályázat

A Magyar Tolkien Társaság a Professzor 123. születésnapja alkalmából pályázatot hirdet J. R. R. Tolkien azon verseinek megzenésítésére, melyek A Gyűrűk Ura, A hobbit, Az elveszett mesék könyve, illetve A Gyűrű keresése/Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről köteteiben találhatóak meg.
A cél olyan stílusú, hangulatú, dallamú feldolgozások, dalok komponálása, melyek méltóak a tolkieni életműhöz, és amelyek alkalmasak arra, hogy közösségben, tábortűz mellett, de akár színpadon is énekelhetőek, előadhatóak legyenek. Fontos, hogy nem Howard Shore, Tolkien Ensemble vagy éppen Cross Borns utánérzéseket várunk, hanem friss, eredeti, a szöveghez illő megzenésítéseket, amik hivatalosan eddig még sehol sem jelentek meg!

Feltételek:
- A pályázók a versek magyarul megjelent vagy saját maguk által magyarra fordított verzióját, illetve az eredeti, Tolkien alkotta nyelvek egyikén, Tolkien által megírt szövegét használják.
- A pályázatra nem jelentkezhetnek a Dalpályázat szervezői, illetve ezek hozzátartozói és közeli rokonai.

Pályázati követelmények:
- Jelentkezési lap kitöltése
- A jelentkezési laphoz mellékelt pályamunkák hangfájl vagy videó formátumban
- Jeligés hang/videófájlokat kérünk - több fájl esetén azonos jeligével, 01, 02, 03 számozással
- Minden pályázó legfeljebb három, egyenként 2-8 perc hosszú, unplugged/akusztikus feldolgozást nyújthat be

A jelentkezés csak ebben a formában érvényes!
Hiányos pályamunkákat a zsűrinek nem áll módjában értékelni!

Pályázatok értékelése:
- A beérkezett pályaműveket a Magyar Tolkien Társaság képviselőiből álló, zeneértő zsűri fogja elbírálni.
- Az alkotások zsűrizésénél a legfontosabb szempontok a feldolgozás kreativitását és eredetiségét, zenei kidolgozottságát, a kivitelezés színvonalát, illetve a tolkieni mitológia minél mélyebb rétegeinek visszatükröztetését értékeli.
- A beküldött pályamunka, felvétel hangminősége az elbírálásban nem játszik szerepet - de természetesen hallgathatónak és jól kivehetőnek kell lennie.
- A pályázónak arra is lehetősége van, hogy felkérjen valakit szerzeménye előadására. Ebben az esetben kérjük, hogy a jelentkezési lapon mind a dalszerző(k), mind az előadó(k) neve(i) kerüljenek feltüntetésre.

A zsűri által kiválasztott, de nem díjazott művek a szerző (és/vagy társai) előadásában bemutatásra kerülhetnek a Magyar Tolkien Társaság „Tolkien Születésnap" rendezvényének keretében (2015. január 4.), illetve a pályamunka hozzáférhető lesz a www.tolkien.hu weboldalon, a Magyar Tolkien Társaság hivatalos honlapján.

Díjazás:
Az elbírálást követően a zsűri egyetlen nyertes pályázatot választ ki. A nyertes pályázat szerzője (és ha van, csapata) lehetőséget kap, hogy a zsűri által díjazott dalt stúdióban, profi hangmérnök segítségével felvehesse, keverhesse és a felvételt szabadon használhassa.
A Magyar Tolkien Társaság meghirdetőként a beküldött pályamunkák nem kizárólagos felhasználási, nyilvános előadási, illetve a tolkien.hu oldalon történő publikálási jogát - a dalszerző nevének feltüntetésével - fenntartja.

Nevezési határidő: 2014. november 28. éjfél
Jelentkezési lap >>

Az elbírálás határideje: 2014. december 12.
Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

További kérdés, kérés esetén a palyazat kukacc tolkien.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Diákpályázat védjegykampány középiskolásoknak

Ragadd meg a fényt! – Kreatív alkotói pályázat

Kiíró: Harmónium Egyesület

Határidő: 2014. 12. 01.

Érvényes: 2014. 12. 01.

Tárgymutató: alkotói kreatív pályázat

Pályázhat: magánszemélyek, közösségek (iskolák, osztályok, szakkörök) kiemelten a 6 – 18 éves korosztály.

feny illusztracio.jpg

 

Neked mi jut eszedbe a fényről, a Napról, az energiáról és a karácsonyról?

Az Aprólépés pályázata az UNESCO által meghirdetett „2015, A Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez kapcsolódik. Három alkategóriában hirdetjük meg két korosztály számára.

Kategóriák:

     1. „Karácsonyi fényeink” címmel: pályázni lehet a közelgő ünnep és a fény kapcsolatát energiatakarékossági szempontból bemutató alkotásokkal.

     2. „Ejtsd rabul a fényt! – Világíts környezettudatosan” címmel: olyan pályázatokat várunk, melyek bemutatják, hogyan „raktározhatjuk el” a fény energiáját, milyen környezettudatos megoldások születtek már erre, mit használunk mindennapi életünkben, valamint a felfedező kedvű alkotók saját ötletét a fény kreatív „befogására”.

     3. „Életünk természetes fényei” címmel: azokat az alkotásokat várjuk, melyek a mindennapjainkat végigkísérő természetes fényt ragadják meg. Ide küldjék azok is munkáikat, akik a Nap/napfény jelentőségét, erejét, szépségét szeretnék bemutatni.

Közvetlen link:http://www.aprolepes.hu/kreativ-palyazat

Kik pályázhatnak?

 

Magánszemélyek, közösségek (iskolák, osztályok, szakkörök) kiemelten a 6 – 18 éves korosztály.

Egy személy/ csoport/ osztály több kategóriában is küldhet be alkotásokat.

Korhatár nincs, viszont a fődíjra csak a 10 – 14 év közötti pályázók jogosultak!

 

Beküldhető:

- szabadon választott technikával készített illusztráció (pl. rajz, grafika, képregény, montázs, fotó, videó…),

- szöveges alkotás (szabadon választott műfajban írott munkák – pl. mese, levél, esszé, vers, enciklopédia cikk, vicc stb. maximum 2000 karakter vagy egy A4 kézzel írott oldal terjedelemben)

Fontos, hogy a nem szöveges alkotásokhoz mindenképpen kérünk egy rövid leírást, hogy a kép mit ábrázol és milyen technikával készült.

Feltöltési határidő: december 1. 23:59

Pályázati folyamat:

- regisztráció a www.aprolepes.hu oldalon (ha már van már felhasználónév, akkor csak be kell jelentkezni az oldalra)

- a pályamű lefényképezése és feltöltése a pályázok menüpontba (jpg formátumban, max. 2MB terjedelemben)

- a szöveges anyagokat lefotózva, szkennelve jpg formátumban lehet feltölteni, a videónak pedig a linkjét kérjük megadni. Illetve, elküldhetők a palyazat@aprolepes.hu címre e-mailben csatolva (tárgy: Ragadd meg a fényt!!).

 

Mindenképpen feltüntetendő:

- pontos név

- életkor

- használatban lévő e-mail cím (értesítéshez)

- település neve

- csoportos alkotás esetén az iskola neve.

 

Díjazás

 

Fődíj: a legjobbnak ítélt alkotás 10 – 14 éves készítője a Magonc Alapítvány szervezőinek jóvoltából díjmentesen részt vehet nyáron a TERMIK Táborban, ahol lelkes szervezők jóvoltából egy szuper, ökoprogramokkal teli hetet tölthet el a táborra jelentkező kortársakkal!

 

Ingyenes ökonapot nyer: a legtöbb alkotást nevező közösség/iskola. Az ökonapot 2015. év első felében tartjuk meg, a farsangi ünnepkör kapcsán.

A pályaműveket az Aprólépés zsűri 1 – 5 között „osztályozza” környezetvédelmi tartalom, a kivitelezés esztétikája és a kreativitás alapján (összesen 3-15 pont).

Egyéni díjak: A fődíjon kívül a legjobb pályaművek alkotói társasjátékot, kreativitást fejlesztő ajándékokat, könyvet, vagy energiatakarékos lámpát kapnak a Zöldbolt jóvoltából. Pályamunkájuk bekerül az Aprólépés 2015 falinaptárába, amelyből minden díjazott részesül.

A kategóriákat korcsoportokra bontjuk (6-12 éves, 13-18 éves korosztály). A második-harmadik helyezettek okleveles elismerést kapnak.

Eredményhirdetés: december 18.

Pályaművek felhasználása:

A pályázók pályázatuk beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a kiíró a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül digitális vagy nyomtatott formában közzétegye.

Pályázó kijelenti, hogy az általa beküldött fotónak, videónak ő a szerzője és ezáltal joga van publikáltatni. A szerzői jog a fotó/videó készítőjénél marad.

A feltöltő/beküldő személy garantálja a feltöltött pályaművek eredetiségét.

A programmal kapcsolatos változtatás jogát fenntartjuk (a beadási határidő zárásáig).

 

További információ:

Tel: 1-210-3090, info@aprolepes.hu

http://www.aprolepes.hu/kapcsolat

 

Oldalak

Mai névnap

2020, július 12 - 22:37, Izabella,Dalma

Esemény naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Képgaléria

HATÁRTALANUL...

Szakmák éjszakája

EU Szakképzési Hét

Mobil Alkalmazás