HSZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola

 

INTÉZKEDÉSI TERVE

2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idejére

 

 

 

 

 1. Biztonságos környezet kialakítása
 • Egészsége megőrzését célzó jogszabályok útmutatók elfogadása oktatói testület, tanulók és a szülők részére. Az iskola honlapján és osztályfőnöki órán ismertetjük.
 • Minden tanulónak és oktatónak, dolgozóknak nyilatkozatot kell tenni a tanév megkezdésekor, hogy a megbetegedés tüneteit nem mutatja.
 • Felnőttek és diákok az iskolába lépéskor a személyi higiénia szabályait kötelesek betartani, betartatni. (Kézfertőtlenítés, maszk használat, 1,5 méteres védő távolság betartása.)
 • Az iskola kijelöli a 1,5 méteres védő távolságot a közös helyiségekben.
 • Ügyintézés céljára érkező személyekre kötelező a maszk viselése és a 1,5 méteres távolság betartása.
 • A takarítás és fertőtlenítésről és a felhasznált szerekről nyilvántartást vezet Ravasz Zsuzsanna takarító. A takarítás elvégzését a takarítási naplóba vezetik a takarítók, amit az iskolavezetés ellenőriz. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell.
 • Zárt terek esetében biztosítani kell az óránkénti szellőztetést.
 • A klímás helyiségekben a légtechnikai készülékeket szűrőjét szükség esetén tisztítjuk. Belső keringtetést nem alkalmazunk.
 • Az iskolai házirendbe beépítjük az intézkedési tervet és az intézménybe érkezőket a házirend alapján figyelmeztetjük a maszk használatáról és a kötelező távolság betartásáról.
 • A járványügyi helyzet változása miatt szükség szerint az intézkedési tervet módosítjuk és az intézmény erről a Kréta naplóba tájékoztatást küld a tanulóknak és a szülőknek.

2.Tanórák látogatása, beiratkozás

 

2.1 Az iskolánkban a terem kapacitástól függően betartatjuk a 1,5 méteres távolságot, ha nem tartható, akkor a tanuló köteles szájmaszkot használni.

2.2 Az órákat ahol lehet csoportbontásban, kis csoportos formában vagy online módon tarjuk.

2.3 A beiratkozás szükség szerint online módon is biztosítsa az intézmény.

Beiratkozás alkalmával megkérjük a tanulók törvényes képviselőjét, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. 

Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

 

2.4 A termekben a tanulói csoportok váltása között a fertőtlenítést biztosítjuk.

2.5 A szülőkkel, gondviselőkkel a kapcsolatot online módon elsősorban elektronikus levelezés formájában valósítjuk meg.

 

 

 1. Szakmai gyakorlat megvalósítása

3.1 A gyakorlaton résztvevőkre az általános higiéniás szabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás, amely előírás betartásáról az oktató gondoskodik.

3.2. Az oktató ellenőrzi a gyakorlati képzés alatt és köteles betartatni a helyes egyéni és járványügyi védőeszközök használatát.

3.3  A gyakorlat során biztosítjuk a használt eszközök fertőtlenítését.

3.4 A gyakorlatok elméleti oktatási részét lehetőség szerint online vagy tanítási óra formában valósítjuk meg, amennyiben ez nem lehetséges a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.

 

3.5 A gyakorlóterek takarítása és fertőtlenítése folyamatos dokumentálás mellett valósul meg.

 

3.6  A tanműhelyekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

 

 

 1. Számonkérések, beszámolások rendje

4.1. Az oktatók és a tanulók a szóbeli számonkérés folyamán tartsák be az előírt járványügyi szabályokat.

4.2. Az írásbeli számonkérés esetén a dolgozatokat 24 óra várakozás után javítjuk ki.

4.3 A számonkéréseken kizáróan egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és oktató vehet részt.

4.4 Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

 

 1. Kollégium

5.1. A kollégiummal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járványügyi helyzet idején.

 

 1. Tanévnyitó és egyéb rendezvények

6.1. Lehetőség szerint az iskolánk udvarán tarjuk a rendezvényeinket, itt is kötelező az 1,5 m távolság megtartása. Amennyiben zárt térben tartjuk és a 1,5 m-es távolság nem tartható, akkor minden résztvevő számára a maszk használata kötelező, egyéb esetben ajánlott.

6.2. A tervezett táborokat a területileg illetékes járványügyi hatóságnak bejelentjük

6.3. A rendezvények szervezésekor tekintettel kell lenni az Operatív Törzs által meghatározott létszámra és ágazati, illetve fenntartói utasítások betartására és az előírt egészségvédelmi szabályokra.

 

 1. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata

 

7.1. Lehetőség szerin a sportfoglalkozásokat a szabadtéren tartjuk a járványügyi szabályok betartásával. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

7.2. Az öltözők, zuhanyzók használatát és takarítását a járványügyi előírásoknak megfelelően végezzük.

 

 1. Hiányzások

8.1. A tanuló, ha hatósági karantén miatt távol marad, akkor a hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

 

 1. Járvány esetén

A járványügyi helyzet változásakor, fertőzöttség esetén az iskola kidolgozza a digitális tanrendet és a digitális oktatás feltételeit biztosítja.

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 10.1 Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

10.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

10.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

 

10.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

10.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 

 1. Munkacsoport létrehozása

Az iskola vállalja, hogy 5 fős munkacsoportot alakít ki, mely gondoskodik a digitális oktatás eljárásrendjének kialakításáról, az alkalmazni kívánt oktatást segítő programok kiválasztásáról, a munkatársak és a tanulók, szülők megfelelő tájékoztatásáról, az IKT eszközellátottság felméréséről.

 

 1. Online oktatás és digitális munkarend

 Szükség esetén alkalmazzuk a tavasszal bevált módszereket, kiegészítve az E-Kréta által biztosított lehetőségekkel. Erre a tanulókat előre felkészítjük.

 

 1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 

 1. számú melléklet

Amennyiben iskolánk kockázatszűrő kérdőív bevezetését fogja alkalmazni, az alábbi kérdéseket tesszük fel az érintetteknek:

 

 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

Karikázza be!

 • láz vagy hőemelkedés (37,5 C); igen -nem
 • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom; igen -nem
 • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel; igen -nem
 • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése, igen -nem
 • émelygés, hányás, hasmenés? igen -nem
 1. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?

igen -nem

 

 1. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt? igen -nem
 2. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget? igen -nem
 3. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt? igen -nem

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

 

Hódmezővásárhely, 2020. 08. 26.

 

Oláh Attila

igazgató

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola

Hódmezővásárhely, Városház u. 1.

+36 62 242 011

 

Járványügyi intézkedési terv
Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content